സൃഷ്ടികളുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നേരത്തേയും വാങ്ങിയെന്ന് കലാകാരന്‍; പരിഭവത്തിന് ഇനി അവസരമുണ്ടാവില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍

വില്ലാജിയോ മാളില്‍ ടീ ടൈം പ്രീമിയം ഔട്ട്‌ലെറ്റ്